Kişisel Gelişim

Yetkinliklerin arttırılması, olan yetkinliklerin geliştirilmesi 21. yüzyılda önemini daha da çok ortaya koymuştur. Nüfusun ve rekabetin artması, teknolojinin ve teknolojik cihazların bireyselleşmesi, ulaşılabilirliğinin kolaylığı, büyük balığın küçük balığı yutması hikayesini, hızlı balığın yavaş balığı yutması hikayesine evirmiştir. Bunu, Ford = Tesla veya Nokia = Iphone markalarının mevcut pozisyonları ile de örnekleyebiliriz.
Nüfusunun %15’i gençlerden oluşan (15-24 yaş arası) ülkemizde. Her yaş grubunda 1,2 M gencimiz bulunmaktadır. Dolayısı ile rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir alanda, sadece akademik bilgi tek başına bir yere kadar götürebilir. Bu akademik bilginin, aşağıda sıralanan yetkinliklerle desteklenmesi, başarıya giden yolda önemli katkılar sağlayacak ve bireyin tercih edilebilmesinde artı değerler ortaya koyacaktır.
1. İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi
2. Liderlik ve Takım Çalışması
3. Etik ve Sosyal Sorumluluk
4. Yazılı, Sözlü İletişim ve Etkileşim
5. Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme
6. Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme
7. Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme
8. Değişimi Yönetebilme
9. Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim
10. Küresel Bakış Açısı Geliştirme
11. Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik
12. Kültürel Bilinç ve İfade
13. Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği
14. Yabancı Dilde İletişim